اخبار

رکوردشکنی ریخته گری ماشین سازی تبریز در تولید قطعات و فروش به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی

رکوردشکنی ریخته گری ماشین سازی تبریز در تولید قطعات و فروش به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی