اخبار

ابلاغ آقای مهندس علیرضا سیف الهی به عنوان سرپرست معاونت فنی و تولیدی

به گزارش روابط عمومی شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز طی ابلاغ مدیریت محترم عامل دکتر علی سررشته در مورخه 1400/04/26جناب آقای مهندس علیرضا سیف الهی به عنوان سرپرست معاونت فنی و تولیدی شرکت منصوب گردید.