اخبار

بازنشستگی آقای مهندس تقی پوریان مدیر تدارکات شرکت و تقدیر از زحمات ایشان

با حضور دکتر سر رشته مدیریت محترم عامل شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز، قائم مقام محترم شرکت آقای دکتر وصفی و مدیر محترم حراست  مهندس سندانی جهت تقدیر و تقدیم لوح به مناسبت بازنشستگی آقای مهندس تقی پوریان مدیر تدارکات شرکت بعمل آمد