اخبار

جلسه مدیریت محترم عامل شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز و رییس سازمان بیمه تامین اجتماعی شعبه یک تبریز

جلسه مدیریت محترم عامل شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز و رییس سازمان بیمه تامین اجتماعی شعبه یک تبریز در جهت رفع مشکلات و مسایل مربوط به بیمه پرسنل و کارخانه