اخبار

جلسه مشترک نمایندگان سازمان گسترش با مدیرعامل شرکت ریخته گری ماشین سازی و مدیرعامل شرکت ماشین سازی

حضور جناب آقای مهندس حسینی و آقای مهندس مومن بیگ نمایندگان سازمان محترم گسترش و نوسازی صنایع ایران در جلسه مشترک با مدیرعامل محترم شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز جناب آقای دکتر سررشته و جناب آقای دکتر نورآیین مدیرعامل محترم شرکت ماشین سازی تبریز در جهت افزایش تولید، طرح های توسعه و اقتصادی هر دو شرکت