اخبار

بازدید دکتر امین زاده، دکتر حسینی، فرماندار محترم شهر تبریز و هیئت همراه از شرکت

دکتر امین زاده ریاست محترم سازمان صنعت و معدن استان آذربایجان شرقی دکتر حسینی سرپرست محترم مدیریت توسعه صنایع دریایی سازمان گسترش و نوساز صنایع ایران و فرماندار محترم  شهرستان تبریز و هیئت همراه از مجموعه شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز بازدید به عمل آوردند.